h o n g x u n s ơ n

 

 

n h ớ .  r ấ t  x ư a

 

 

ghẹo vo thương nhớ

để lại một lm đồng tiền

v nguyn hương

một chuỗi

 

 nước bng bưởi để nấu ch

vậy m em bi ln tc

một cht dầu dừa

cho chơn my sắc lẽm

 

thm ci ngut m đềm

nhn con mắt

ng hoi khng nhy

như đen huyền lay ly

đm trời

sao đm

 

giờ chừ hương đ chm

gi thiệt su

vi su

vo ngấn cổ

 

HongXunSơn

27/12/12

 

 


 

 

art2all.net