h o à n g x u â n s ơ nn h ư m ọ i n g à y
một ngày như mọi ngày
em trả lại đời tôi (*)


buổi sáng không đầy một gánh an vui
ḷ ḍ những bước chân tuyết
kính mù. và liêu xiêu cổ gió
nài xe đi quanh vạn nẻo luân hồi
bến miệt mài khói sóng tà huân
con trâu già vỗ vai tằn tiện
nhé yên thân xương ch́m áo xống
bầy sóc xám băng qua những luống cây gầy
nơi ở của loài người không có thức mùa dự trữ
ăn theo vết lá ṃn
một chút khí trời chao đảo
và cổ rướn thở kḥ khè

nơi về tít tắp phải kiếp này?
gọi tên đời sau trên bàn toán du hồn cặm cụi
điện nguội truyền chân mắt hồn vô cảm
nghe không? đừng bước xuống thuyền
một ngày mùa đông trên con đường ṃn. . . (*)
S nằm chịu tang hai lần huyệt địa môi se
trở về vị thế cột đài thủ ngữ
đứng nghiêm chào
buổi sáng cờ bay

HoàngXuânSơn
jan.2011

 


(*)Trịnh Công Sơn

 

 

art2all.net