h o n g x u n s ơ n


 

n h ữ n g m ả n h v n t r i đ i b n h n h ậ t
 
                               sng nước rồi vẫn xa . . .

người ngồi yn lặng thiệt sao
những mũi tn bắn đi từ mao giới trng trng
cơ duyn no khiến tc huyền nhiệm
đừng đnh cược cuộc đời
thu tay c độ
chuyện bao đồng để thời khắc xm lo
ngồi yn đấy
vĩnh tm vĩnh tm
                                    i vĩnh tm
khoảng trm mi hoi chưa lấp đủ
dấp dnh nhựa hồi tro
khoảng trống              ngy giờ
run rẫy tho hết kỷ h dy nhợ
chuyến xe mảnh mai con đường gi lần về thi quen địa chỉ
ngồi yn. thiệt lặng yn
gậm mng trng phi sinh


xm đậm mu my người vẫn đi
c khi cột nắng xanh lơ đồng tảo
những sợi đu nơi ci hằng vi vt
nghiệm cht ln tnh pha la c.   nụ
chạm vo mn hơi
nn vy. chao ơi những thể hnh tn tuất
tuổi đường ngp gi
gc đường no đấy m trầm
[rất mộ bia]
ngồi nhau                 nhớ
c khi gần kề miệng khng hoa nở đi. khng
ging kệ
lọn chỉ ngũ sắc buộc sng cầu vồng
hy ngả lưng pha lặng yn nồng thắm
nụ cười bằng hữu. giọt lệ thầm. ring
ngụm trn ly xin cng chia sớt (*)


rồi khng chắc g cắm lại ngọn so
nơi chng ta từng nhổ bến ra đi

Hong Xun Sơn
mười lăm thng tm mười ba


(*) Thn Trọng Minh, tập san Nhớ Về Quốc Học 60

 

art2all.net