h o à n g x u â n s ơ n

 

 

những người bạn khoan thai của tôi
                  tặng đinh cường, luân hoán, lữ quỳnh

bạn viết chậm răi
không có ǵ gấp gáp
rỉ rả. ngày        bóng nắng
đêm. cơn mơ. những v́ sao
khoan thai như nụ mỉm cười
bạnviếtbạnviết         như nói
trầm. như thở
như thơ. ngắn và dài
theo nhịp đời độ lượng
những chiếc gàu múc nước ṿm giếng mát sâu
nhà máy than. cời cơ động củi lửa ấm trào
ngời ngời nhân văn những người bạn khoan thai của tôi
nóng lạnh đất trời
li ti thực vật
bạn lành như rơm cỏ
chất bụt nội soi tâm dung vẫy chào
bạn viết như lên nhật tŕnh
từng đoạn ghi
từng lời chú niệm
từng câu ca dao ngọt t́nh khoai sắn
lục bát ŕ rào
bước ra bước ra
em
nhạc không lời
không cần vốn
vẫn lời

hoàng xuân sơn
tháng mười/2015

 


art2all.net