h o à n g x u â n s ơ n

 

 

những nốt nhạc buồn trên sân bắn

bắn tỉa. độ rề mi pha
chừng nào trúng phải nốt la th́ về
sol là đất. khóa nằm kề
em ơi cung nhạc vừa nghe tiếng gào


miếng [của pnt]

kể như xong một bữa chiều
cơm canh qua quít cho liều lượng tăng
lỳ một lam với miếng rằm
tưởng trăng ngày cũ xăm xăm bước về
hóa ḿnh nằm sảng nói mê
bữa chiều qua quít bộn bề không? không
lơa thân đích thị tồng ngồng
kể như miếng áo đă long nhong. từ


lục bát đờn huỳnh
đọc Phạm Hồng Ân

vàng tràm. một nỗi đau lâu
v́ chưng bổn miệt đă rầu nhơn gian
ai đem hí lộng điêu tàn
để cho con nước hở hang t́nh mùi
buồn rồi cũng chín ô môi
phải ḷng sau trước đường thui thủi về
hai bàn tay đỏ u mê
máu vàng da sậm cầm tê tỉ đờn


hoàng xuân sơn
20/6/2015
 


 


art2all.net