h o n g x u n s ơ n


 

như thể

 


hy lập gia đnh đi rồi sinh con đẻ chu nối di tng đường
[ hỡi ơi đường đu cn m tng với miếu ]
hy đọc lời ai điếu cho những chuyện tnh sun sẻ
tnh l tnh trọn vẹn sống lu ln lo lng
[ s g ạch đụi với c tng ]
cứ lng chng bước một bước hai xng x
xiu vẹo xem cuộc đời ma rối vẹo xiu
hy mc cu chm cha kha nhấp nhứ
con tu      ụ            u
dụ nhau về bến
mở cửa tự do [ ci con c.c ]
ht h như thể


hong xun sơn
15 thng bảy 2014

 

art2all.net