h o à n g x u â n s ơ n

 

 

nỗi xám buồn


tro mộng tứ than
mắt cay. và mặn
lửa chóa bạch đàn
đầy môi khô. đắng

gió hốt đi rồi
c̣n nghe phách lá
núi chờ phiên rơi
chuyến buồn rất lạ

xám xám xám. tới
hồn xâu cũ mới
nhạc leng keng về
không c̣n ai đợi
 


ôi những v́ sao
          tặng thi sĩ trần vấn lệ
         và nhịp thổn thức cùng huế


có người đọc có người đọc
đường thiên la trữ mịt mùng
có người đọc có người khóc
nhân dạng mù mờ thất tung

thưa em bài thơ mất tích
bấy lâu trần vị cuống cuồng
có sáng cùng đêm tịch mịch
th́ mai này cũng tà dương

mở vội cho t́nh khúc mắc
nút ơi xui đừng thắt chặt
tro xám đă lên khuôn rồi
c̣n lại nỗi buồn kích ngất

ngoài kia. ai bỏ cây đàn
tơ c̣n rung lên điệu nuối
đời cưu mang người cưu mang
một cung nam b́nh rất tội


hoàng xuân sơn
tháng mười, 2015


art2all.net