h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

nồng nàn thêm

trái đất nóng. ḿnh nóng lên
tiếng rao lũng thạch hú đền ma thiêng
mốt mai sẽ không c̣n miền
tuyết sương băng giá người điên lơa lồ
[em bé chạy ra ngoài mưa]
mùa xuân bơm một nhánh khô cho mùa hè
trổ nụ cờ bông lau
mai mốt thu tím rực màu
mùa đông có chỗ yêu nhau tự t́nh

hoàng xuân sơn
15 avril . 2016
 

 

 

 


art2all.net