h o n g x u n s ơ n

 

n n   t h ơ

 

 

 

Ti đuổi theo em chiều v vọng

em bay mất rồi chiếc nn thơ

đm sẽ xuống v ngy sẽ đng

cửa muộn tm tư một khp hờ

 

ai bảo nhắc chi chuyện ngy xưa

một ngy nắng đẹp một ngy mưa

một đm trăng chiếu qua vườn l

ướt rượt mắt nhau bng nguyệt, vừa

  

lng ti nghe được tiếng ma khc

những ngy b dại khng cn thơ

quai nn đứt rồi thin mộng mị

gi thổi tc đi triệu bi bờ

  

nhn em vẫn đứng buồn thiu ảnh

đời xa chn dung vết bụi mờ

ai t thắm lại đi viền mắt

cho nụ em cười xanh biếc thơ

 

HONG XUN SƠN

30 . 4 . 07

 

 

art2all.net