h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

 

Nuit blanche

không có tiếng hát nào lên trời*
chỉ có một dúm người
lênh đênh trên đất


 

tôi hát vào khoảng không
đêm dạ vũ trắng
chúng ḿnh tŕ kéo nhau
chiếc khăn san mềm
bàn tay em nguội lạnh
những cặp mắt vô hồn
chân t́m chân du hí
ḿnh đưa nhau mùa thu
lá khô trên sàn nhảy
bụi phấn tung mù
nếp áo nhăn tiền sử
từng nốt nhạc không pha
màu tóc em sẫm tối
quay đầu nh́n rất vội
đêm trắng. đêm. trắng đêm
khoảng không nào chới với
đôi t́nh nhân bay lên
không c̣n ai ở lại
đêm thuỵ vũ không đèn

hoàng xuân sơn
oct. 2018


*từ em tiếng hát lên trời. . . [Hoàng Trúc Ly]

 

 


art2all.net