h o n g x u n s ơ n

 

 

 

nướng. cng try


xuống. nằm nữa, ngủ. nửa
đi
ci thn.    vc,tạnh
thần kỳ vụt   bay
ii     khoảng cch kh,gầy
nu lại. cứng. nu cuồng say
nhiệt tnh
để-mỗi-pht-giy-c-mnh
thực. khe kh
mộng tn vinh. lửa
bo


hong xun sơn
18 mai 2017

 

 


art2all.net