h o à n g x u â n s ơ n

 

 

of men&men*
         tặng Hà Nguyên Du**

người có tài
hay kiêu ngạo
(tôi không thích những kẻ ta đây)
tự tỏa sáng ḿnh
ốc đảo
vênh vao
tự nhấn ch́m
dưới biển cát
không lời
âm hao


tôi thích chơi với
người biết chia
sẻ
chút tâm tư
bé mọn
một chút t́nh
cỏn con
một đại dương phía trước
bát ngát
cơi
vuông tṛn


tôi khoái la cà
cùng
bạn nhậu
nói cười
hể hả
xổ nho
tưng bừng
không ai kềm
chẳng ai soát
tất cả bằng đầu
bằng đuôi
trong cuộc say nhừ tử


tôi
lóng rày
ù tai
điếc đặc
tôi lượm lặt
chiếc giường
tôi lược gương
thường trực
rung bần bật
chăm mai
bón chiều
cót két dây thiều
tôi hư thân
hư đốn
mất nết             tệ
nư đời
hăy ngă tôi vào
tinh luyện
cho tôi biết đường
lộn về
nơi chẳng biết


hoàng xuân sơn
tháng mười hai ở Denver
2018
(một x́-tao thơ. kiểu duyên)

 

_________


* John Steinbeck – Of Mice&Men
**Trích từ tập san Văn Học Mới số 3/2019 do nhà thơ Hà Nguyên Du chủ trương


art2all.net