h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

ơ n   l ă o
 

bồ đề phương bối dạ thưa
hôm nay bước nhẹ ngày qua thở trầm
vui cùng nhiếp hộ tri tâm
khi lên nhẹ thể khi nằm an suy
đời ngồi. mà vẫn cứ đi
con đường lóa bạc hồ nghi án chiều
thôi ḿnh xử với cô liêu
tràng nâu bóng hạt mỹ miều ân nhi


hoàng xuân sơn
5 nov. 2015

 

 

 


art2all.net