h o n g x u n s ơ n

 

 

phất phơ chm xm

 

hưu tr

sng nhn tản dắt ch đi dạo
đm mớ nằm ngựa nhảy non cao
giữa hoang thai nhịp đời vi vt
tm cột mốc cắm một cy so


che

khẩu trang lm g
khi bụi từ cổ họng
chui ra


đất nước

chng ta canh giữ
v bị hm vy


con người

rụt đầu rụt cổ
ci chy vồ
leo thang


tĩnh vật

những lời trch cứ va chạm ci v hnh
hy sống yn
chiếc bnh hạnh phc


vẫn

[ti]
ốm hơn em
mập hơn anh
l ti ở giũa bin thnh
nhn gian
mở cửa. người đi ngn ngn
l ti ở lại
cng hang động ny
l ru lấn tc mỗi ngy
l chiều xa hết bn tay mỏi chờ
vẫy người trong một cơn mơ

hong xun sơn
30/7/13

 

 


art2all.net