h o à n g x u â n s ơ n

 


P h í a s a u m ộ t c á n h c ử a

Đi ngang cửa chắn luân hồi
gọi em tiếp dẫn
miệng cười sương hoa
kiếp này vụng dại
t́nh ta
lá quyên thân . bướm
nụ già hương quên
ṭng chinh sấm nhạc vang rền
khuyến khai đáo nhiệm
về tên tuổi
buồn
tóc c̣n ướt sợi mưa tuôn ?
thương vai áo mục sở cuồng trăm năm
làm thơ . cơi lú ăn nằm
sớm hôm lay thức
nỗi căm lạnh
đầy
gượng tin người . nhẹ
nắm tay
dây mơ bức động khỏi ngày thôi nôi
cánh nao buông khẽ
liếp đời
vân vi c̣n một lóng cười
thiết tha

Hoàng Xuân Sơn
20 mars 09

 


art2all.net