h o n g x u n s ơ n

 

 

phin bản ln. h 18


tự

tự vấp chn mnh rồi tự ng
tự sướng rm người một cht thơ
ci thn đ (tự hồi) sinh chướng
một cht hm hm. cht sững cồ

 


theo nắng

ma h. đợi
gi lang thang
với thn kh nẻ
với chng
hư hao
ma đi. qun mặc o no
nn da trần bỏng
xanh xao nắng
trời

 


qun

tặng Thuần

chng bỏ qun ti mu
dưới gốc cy ma hạ
chim non tha về tổ
lợp cnh hồng mi nu

 


hỏi

dị ứng. hay ho
lm sao biết được
qua sng tu đ
nước ni chảy xiết
 


 

ngi

trăng c lc bừng sng
nn cổ nguyệt am tường
một vnh khăn an hạ
cht tới ngy phai hương
 

 


bộ hnh

cỏ m m
dưới chn người
bữa nay đi bộ
nghe vời
thong dong
qun đường xe bụi no
lầm
một pht hoen. lở
ghm m hoại từ

 


đo

lấn cấn nỗi buồn
nằm nghe hỏng cẳng
ngy tụt xuống chn
đm di. rất ngắn
 mắt

khi kẽ một viền mắt
con đường di băng qua
biển hồ của chu lục
bnh nguyn sng vỡ a
 tra

cầu lo bước qua tre cn nhn
nng na nng nẩy mộng chn di
mười năm bị gậy tay bồng nch
ci nắng bờm xờm rủ tc taihong xun sơn
22, 23 juin 2018
[gợi hứng từ chuyển dịch thơ hi c Vũ Hong Thư]

 

 


art2all.net