hoàng xuân sơn

 

 

p h ô i  p h a.  c ầ m

 

 

 

về thăm

             đồi trắng

                            thiên an

không. đồi xanh thẳm

tự ngàn thông reo

xưa em áo trắng qua đèo

nên ru t́nh mộng trắng nghèo ruộng canh

giờ chừ muối bạc ḷng anh

u uẩn neo bến thuyền đành trôi xuôi

về nghe văng vẳng đất trời

tiếng hoa ban nhược tiếng hời ru cây

hương vương trầm lự vơi đầy

sầu khuê xuân nữ đóa gầy mai côi

vàng xưa cánh áo tô bồi

sắc hoàng kim của mùa phôi pha. cầm

sợi chùng. the. nuối khang âm

đêm tang tịch bóng sương lầm lỡ. neo

 

 HoàngXuânSơn 

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net