h o à n g x u â n s ơ n

 

 

phong ba

ngồi chật gian nhà
kiểm điểm
b́nh yên tuồng vẫn nằm
miệt mài soi
trên mái
phẩy ngói, rêu
má hồng phận. lú
tuổi nhỏ ru hờ
bức thần tiên phên chơng
trái vụng
xanh


trận mưa. ồ những trận mưa
muà gặt nồng nàn
thu
đổi giống
những cái nh́n chưng hửng
ve áo sống sượng
dấu chân
đi t́m sợi tóc đen
chim non ngậm lạc
về trùng
vướng lùm hương ảo

đành rằng quá khứ
có những câu thơ đẹp
hăy để cho giày
tụt xuống chân

hoàng xuân sơn
30 September 2014

 

 

art2all.net