h o n g x u n s ơ n

 

 

phong cầm số 2

 

chưa tới ma đng sao đ ngứa
vẩy nến thắp kh ngọn t m
hột chữ nhốt vo trong miệng khạp
chợt trng thin lnh cha u u

chiếc l bay vo. chơi. một chốc
rồi chợt rng ln trận gi cuồng
đời lu. gt bụi no khng nhớ
chỉ nhớ tay cầm khc vn dương

đường kim mũi chỉ em khu nh
mảnh da tung te. mảng da lừa
dm trong ngu muội đời canh thức
chỉ thấy lau gi sng đẩy đưa

hong xun sơn
18 novembre 2015
 

 

 


art2all.net