h o n g x u n s ơ n

 

 

phục binh
          văn xương khc gy
          qun rầm rập qua


xuất o trắng v thường
che chi đời mộng mị
chiều ly lan t dương
ly cả hồn v

nơi lm đen cỏ c
một hạt đậu nẩy mầm
mơ ngi. đồng tranh la
sạt một vng hoa m

bước chn lng tứ pha
khng truy được mộ vng
mi nhang phc phần chy
hết cuộc miền lang thang

đừng giang tay mời đn
mi miếng ngậm kh rồi
xin quơ gim nắm gạo
vi xuống triền đơn ci

rồi mưa cứ để nắng
sng v tư cng trời
vết rch di v tận
l vết buồn cơ ngơi

~~oOo~~

 


thanh tẩy


chuốt. gọt. chẳng qua bt
cu đạm bạc như th
dng dằng khng nỡ để
một đốm mu sinh ly

~~oOo~~

 


ba la


lội trn qua biển đin
lũ cng cng mai đỏ
xin cứu hộ đất liền
bẻ lm. cng suất gi

~~oOo~~

 


tường l

          ngọn l thu phong rụng l vng. . .
          Tản Đ


l đu tụ qu mạng driveway nh mnh
qut. hốt mệt nghỉ thấy thương bc đinh cường
người vẫn hằng sn đm co l
ngấm lẽ vơi đầy nỏ thở than

hong xun sơn
21 octobre 10 novembre/2014

 

 

art2all.net