h o à n g x u â n s ơ n

 

 

phút cuối. và những đoạn khác 

          nhớ đồng hương đồng khói Mai Khắc Ứng


tôi phiên âm một chữ
muốn đẩy bóng lên lề
bóng c̣n đương ngả ngớn
chợt cuối trời tê mê

một người rất can đảm
bứt cỏ cú làm thơ
dưới đất con sâu ngọt
nằm cái chết đứ đừ

vào ổ hang quá văng
t́m một mạch hương bung
nguyệt hồng trăng nguyên thuỷ
hạt máu đơm kỳ cùng

hôn khẽ khàng lên trán
là chăm chút nửa vời
một v́ sao lấp lánh
một cuộc t́nh đâu nơi

líu ríu chân đi cùng
rồi dịu dàng tách bạch
sấm chớp giữa mùa hung
nốt hương trầm lạc phách


hoàng xuân sơn
không ngày tháng

 

 


art2all.net