h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

Q U A N  Ả I

Vầng trăng mất ải địa đầu
xẻ đôi dấu nhớ rụng mầu quan san
vùi khe. đá núi tan hàng
nỗi đau đồng trụ c̣n mang đến giờ
nằm trong huyết nhục ơ thờ
sông cuồng nước nghịch xác cờ tang thương
đêm nhốt xương giữa nguyện đường
trắng mắt dă chiến mười phương ngục cùm
đâu rồi cuống mạ xanh um
con sâu trong kén thở giùm nhân sinh
sỏi cuội là đất quê ḿnh
ḥn bi lăn xuống lộ tŕnh máu me
năm năm mười năm bờ đê
một trăm năm vỡ ngạn về tay không
lúa TÔI xa ngọn chiêm đ̣ng
rơm EM héo đụn giữa ḷng quê tang
 


Tháng tư con chim ra ràng
bóp chết trứng nước t́nh đang dậy th́
ra vườn thanh gột từ quy
tiếng van vỉ hót kinh kỳ trận vong
tṛn không? ai biết được ṿng!
vuông khăn khổ lụy nhốt tṛng binh đao
thôi xuân trả áo lại đào
dây xoang yếm thắm liệm vào thinh không
giờ nh́n nhau mất h́nh dung
hôn mường tượng ấy tẻ cùng hương hoa


Tháng tư bồng bế nhau qua
dưới chân thần nữ rợp ṭa oan khiên
hồn ai bể lạc hư huyền
băi dâu cuồng sát đau miền phục sinh
thân lạ vóc dáng lạ h́nh
trăm câu mềm dịu hóa t́nh góc gai
ải quan đâu ở non đoài
mà trăng giấu biệt tàn phai nỗi niềm
 


Ở hoang tru câu kinh đêm
hát như vây khổn rừng ch́m thâm u
rặng bươn qua kẽ thần phù
áo trùm cao rách gió mù tuyên quang
trộ đời lao lư dọc ngang
tiếng đau gỗ xẻ bên hàng phục thân
trời chiều nạm mặt hồng ân
tia máu lửa bắn xuyên quầng mắt thâm
van cây dỗ hạt lên mầm
mốt mai hoài cố khêu trầm ngăi xưa
hát kinh ở xuyên sơn. thừa
lời rao cấm cố xin chừa tội nhân
hẹn đưa ḷng suối thất thần
chút t́nh nông nổi trao thân biệt đày
 


Biên cương biên cương chiều nay
ngọn dao thổ phỉ chân mày thục quyên .


HOÀNG XUÂN SƠN
tháng bảy __________tháng mười
2004
[ hồi niệm một tháng tư ]

 

art2all.net