h o à n g x u â n s ơ n

 


quốc tuư

nguy nga màu áo vải sờn
bỗng sương lô tỏa miếng hôn phù trầm
em ṿ hạt lệ chung thân
vết chim đă bỏ mức lằn khánh ngân
bàn tay. ôi. nhắn ǵ không
lả thiêng về một cơi bồng nghi xuân
điểm oan ương mấy tụ quần
người đi phát lạc huyền trân thập thành
chuông bay một tiếng qua mành
rồi con mắt thệ phiên doanh cuộc ngời


khúc buồn muối mặn

cứ chờ. rồi lặng nghe tim
con sông nước mặn cái thuyền trôi xa
đau không. từ bấy san hà
lớp đất lớp sóng u oa phận đ̣i
chỉ một. chỉ một mà thôi
làm sao điềm chỉ tiếng c̣i lạc sương
tay khô. rồi miết nụ hường
cánh hương rơi vụng rồi thương cũng tàn
cánh đời. lả dưới cung oan
biển rồi cũng mặn nước toan về đời


hoàng xuân sơn
14 mai. 2015


art2all.net