h o à n g x u â n s ơ n


Quỳnh Hương Một Đóa Vùi Lau Lách

Thơ : Hoàng Xuân Sơn

Nhạc : Nguyễn Linh Quang

 

Chiều ba mươi tết lạnh, về không
nắng ở trên mây rụng cuối ḷng
nhà ai tiếng pháo mơ hồ vẳng
em từ âm vọng buổi tàn đông ?

Cuối một năm hay cuối một đời
cuối thời trai trẻ biết rong chơi
từ đây nước đă khô thành cát
hết một con sông mạch máu người

Bóng lạ gương soi buồn lặng thấm
sầu che tóc rũ mắt không hồn
nắng biệt bên trời mây chợt trắng
ḷng đêm cao tới mộng vô thường

Hết một năm có ǵ rộn ră
vậy sao ḷng vẫn thấy dửng dưng
mầu xanh dẫy chết trên cành lá
t́nh ái ban sơ khép nửa chừng

Khói sóng chưa tan đường mịt gió
chiều đi quanh một vẻ thờ ơ
bóng đuổi tinh vân dài mấy phía
đời khôn nguôi một phút ơ hờ

Rồi sẽ không t́m ra nữa đâu
ngày xanh ôm mặt nhật qua cầu
quỳnh hương một đóa vùi lau lách
cồn xa cát lạnh biết nằm đau.

Hoàng Xuân Sơn
Sàig̣n 1976

 

 

 

 


art2all.net