h o à n g x u â n s ơ n

 

 

quỳnh huyên

mùi thép nổi album quỳnh
tỏa lan đêm rụng cuống
nguyệt xanh che lưng
hơi dao bén thời hung hăn
biết có khi nào đồ tể buông tay
em sẽ mù mắt khi đi qua hàng thịt
hồn trương ba ở đấy
vở kịch lưu. chày vồ
cḥm lông thín
bọn chúng cạo hết nơn măng tơ đường chiều
làm sao mưa đầy
cho ven xuân quỳnh nụ
[một thời đă xa chúng ḿnh yêu nhau khắp chốn]
trên sóng lề đao chông chênh
trên ánh kim chói ḷa lưu vực
bây giờ chóng mặt tuôn kiếp người
nở tàn. bôi vết nước
đất lăng khô chết nùi hầm chông
chiếc bẫy cùm ngự trị
cách ǵ thoát khỏi phiên buồn số 8
khi nằm xuống lượn lờ
cực không

hoàng xuân sơn
28 tháng 5/2016
 

 


art2all.net