h o n g x u n s ơ n

 

 

s u, c h ư a r ền c h ữ

 

 


{Đ ị n h Đ ề}


Vẫn lun c em trong đ
hỡi người yu hay d(r)ỗi hờn
thơ l phụ gia của một
cuộc vui buồn chẳng km hơn


{ n T ừ}

Cm ơn em đ khai thng
đường mương lu ngy kh quạch
hay cuộc chạy lng vng
sao hồn vẫn mang o rch


{T r ừ B ị}

Phng khi ng xuống t xuống
c cht g vịn đứng ln
người xưa từng bảo như thế
cu thơ. v tiếng sấm rền


{C h o K h n g}

"Khng ai cho ta tiền truyện
cũng khng cho nốt thn bi"
một lc no đ viết thế
m rồi cu kết vụt bay


{V Đ ị n h}

Bay đu bay đu. về đu
sng mun năm vỗ chn cầu*
nước đi rồi đu nhớ lại
một lc no, giữa đm thu


h o n g x u n s ơ n
4:52 @m
9.oct.20
 

 


*H Nguyn Thạch, Chn Cầu Sng Vỗ 


art2all.net