h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

sinh nhật sắp tới


tôi tự làm ngựa cưỡi tôi
với xương da cũ với đời mới xanh
với chim vẫn hót trên cành
dù hoa vẫn đẹp mong manh nỗi buồn
tôi mang tin tôi đầu hôm
thức cùng đêm nhạc lóa cùng sao băng
cởi nhẹ khuy nguyện ước rằng
t́nh yêu c̣n tới vĩnh hằng khai sinh

hoàng xuân sơn
cuối tháng mười hai năm mười tám

 

 

 

 

 


art2all.net