h o à n g x u â n s ơ n

 


SOMETIMES

                      SUMMERTIME

 

Thỉnh thoảng em
thỉnh thoảng tôi
đôi khi. thỉnh thoảng
ta ngồi như không
có việc ǵ đi ḷng ṿng
buồn buồn ghé lại bên hông nhà người

thỉnh thoảng em cười thiệt tươi
c̣n tôi thỉnh thoảng
biếng
lười
kinh thiên

thỉnh thoảng chúng ta
chia miền
về gom xứ lại
đốt
thiên sự buồn

---------

h o à n g x u â n s ơ n
31 Aug. 20
 

 

 


art2all.net