h o n g x u n s ơ n

 

 

suốt

cứ thế. cứ thế nh
đường mnh đi mnh đi
bng u vng hải thệ
cnh nu sồng của ni

tiếng đn na ngn mi
trong đm lỡ hội trần
giọt sương xanh cầm thủ
nằm nghe vết xe lăn

thất thất. rồi qua bt
nt m trầm pha gương
một đi lần tc ngạc
trắng thm sợi của buồn

đường mnh đi. đi đu
đi lu rồi về mau
cơn mưa thiều sực chn
một cuộc hẹn thng lu


hong xun sơn
6 oct. 2016

 


art2all.net