h o à n g x u â n s ơ n

 

 

tặng thơ xanh nhạc vàng

khai sinh, nhan
         

          đọc Ngôn Ngữ Xanh, km


vàng nhu về ôm dáng trời
trên vai tịnh mỏng
đẹp ngời thanh văn
vừa mới nghe như
lâm sàng
tao nôi hiện thực
mơ màng đản sinh
hương. là dụ của tàng kinh
tờ ngâu mảnh muội
vô h́nh nương
bay
mùa sâu
ân tứ vực bầy
cánh rêu hồng một vết
phây phẩy
ch́m


~~oOo~~hát cùng thu

          t́m đâu
          muôn mầu hoa nắng lung linh vương chân êm*


trong cái nắng có màu trong
ḷng tay có gợn tơ đồng run run
hát. là t́m một môi hôn
cho âm rướn lạnh
giữa nồng nàn thiêu
hát. và hát.
run rẩy.
thiều
mỏng mảnh thanh tú
mờ xiêu dáng cầm
hát thu vàng khúc thụ ân
miền xanh thiên hựu đuối trần hoan ca


hoàng xuân sơn
dec 2017 /jan 2018

*T́m Đâu, Nguyễn Hiền

 

 


art2all.net