h o à n g x u â n s ơ n

 

 

t h á i đ ộ. h a i

tôi bỏ dấu lên chữ một cách tài t́nh
như búa ŕu dư luận
có ai bắt bẻ chữ ă phải cong vành môi
dấu ^ xuôi bề huyết hận
vậy rồi mặt trăng vẫn cứ sụt sùi hạn kỳ
tới phiên nhé. này em đáo nhậm tồn miên
nơi người kỹ nữ treo chùm pháo hồng băng đảng
hề chi một con đường xanh
tôi mần thơ như quết chả
những đ̣n bánh miệt mài huân chương
có sự u nần xung lên ngày tháng
cho đến khi con hẽm
lừ đừ tuột dốc

nơi khía cạnh của cuộc tương tàn
vẫn c̣n khe lèn cho kẻ ngụy bi thừa tự
những lời than khóc của lũy
có khi rưng rức tận nấm mồ
có khi lanh chanh như tiếng rao hàng buổi sáng
sớm muộn ǵ cũng tan vào cái nắng vi lô

lời hứa một bạn văn
những cuộc gặp gỡ rần rần
rồi chun vào quạnh vắng lần phần vô nghĩa
hôm kẻ lạ hỏi tại sao ngươi buồn
v́ tôi cũng chỉ là người lạ mặt
trong khu xóm mùa xuân
nơi khoảnh rừng li ti của những con bọ
choáng ngợp cả hàng dương b́nh minh
tôi ở đâu. làm ǵ. trong những cú bật phản hồi mỗi nhát sống

cho đến khi ao bèo cạn nước
cái ǵ có thể nuông chiều được lư lẽ môi son
phía xơ cứng hạt giẻ
niềm kiêu hănh của chức tước lợn rừng
hỡi thi sĩ
ngươi chỉ c̣n những phên nứa quây quần cơn đau thổ tả
tôi vẫn c̣n đâu đó nơi gieo rắc bụi hoa vàng
bồ công anh dâng hiến
đôi mắt của chiêu
làn kính dâm mùa xuân tạc tự
cái ngứa xác thân
đôi khi phừng phừng nguyên trạng
nhiều khi râm ran phía hậu ṭa
chữ buồn buồn lơi khơi dọc sống lưng
đẻ không ra nổi
một cuộc bán chác vần vè
tới lui thủ thỉ da dẻ lần khân
lấp lú trét bôi keo sơn thời đại
hăy để những chiếc đinh lấp ló định h́nh

tôi không muốn trây những lời thông tục
vào tiếng ngân êm trùng khánh
[ nơi cơi thầm th́ những món tóc riêng của em ]
để rồi lúng túng
trong cơn phớt tỉnh già nua. ḿnh
                 đèn phụt tắt một khoảnh          dài
                 th́ hay cơn mộng bên ngoài
đă tan
tôi muốn làm biến dạng những câu sáu tám như nỗi đời
có vui không em
đời c̣n ǵ vui không em
sang sảng biển cười
mà núi ngậm câm
biển                       nhận ch́m
con trăng huyền thoại
 


HoàngXuânSơn
mườibamườibốn
tháng hai năm mườiba


 

 

art2all.net