h o n g x u n s ơ n

 

 

thi độ 4

c thể cy bt ny viết hay, thm thu
ti thiệt tnh ngưỡng mộ
c thể ngọn bt kia sắc bn phn tch rạch ri ngọn ngnh
ti thn phục
nhưng ti khinh bỉ v lnh xa những ngi bt tr tr
viết trắng thnh đen khng dm ni ra sự thật
bồi tụng a dua
người bạn bảo: đấy l những kẻ chuyn xi bạc giả

bọn viết hay đng được gọi thin ti
nhưng chưa bao giờ c thể l
con người đứng thẳng
dưới nh mặt trời nhn loại

[ thi độ 3*
 

khi anh nghe thấu lời chim ht
h cớ g lấn cấn suy tưởng
về đường đi của bầy kiến hi
qua vng xi thịt

ti ght kẻ c một
ght kẻ ha theo c mười mươi
kẻ c vẫn c
kẻ ha theo c h ho lung tuồng qui c
dưới o vỏ by hng nhn văn

đừng thắc mắc anh đang lm g ở đu
hy chủ vị ngọn so
đừng để tư duy quơ quo rc rến
hy viết những cu thẳng thớm
giải m hm oan cuộc đời

đừng để tự thn bi thơ
gạ gẫm tr đa nham hiểm
]

hong xun sơn
25 juin 2019-06-25
 


* trch Tiền Vệ số ngy 20/2/201
art2all.net