h o n g x u n s ơ n

 

 

T H N G G I N G, 2 & 3. N H Ữ N G B I T H Ơ C N H C Ụ T


X e n, P h p H o a n

Vẽ tự khi no khng biết nữa
hai bn tay mọc xuống cầm dương
m đi chi nhủi buồn đi trốn
một nốt vi l lạc giữa đường


B n C h n

Bước đi của tĩnh
sao thn cn động
ngồi yn ngồi yn
hồn vừa đổ bng


Đ ố n

Người thức giấc một trần đm
ngủ nằm ly lan cơn vạ
nh trăng vực sng bn thềm
đại thừa lung linh tiểu ng


N g h e M n h

Để tay ln bụng
như trẻ thơ nằm
thở hơi nh nhẹ
ngủ giấc đằm đằm


T h ấ y

Lưng cng tuổi gi
đời khoan nhặt sương
mắt cườm tra hột
nhn sao tỏ tường


K h u y n T r n

Bơi đi v minh
chừng như d tướng
ngi đời chng chnh
nuốt vo bụng ngược


T m

Muốn biết đời l g
chỉ cần đưa tay nắm
đầu gốc ngọn từ bi
l g, đời sẽ biết


D ự a

Đứng tựa vo sắc khng gẫy gập
chợt mnh thao thiết một bờ ngang
dấu phẩy, khng gian chiều. xuống chậm
hay bụi no đ tan hng


M ộ c L a n

Mộc cn l nguyn trạng
lan l mềm như lan
khng l mầm lộ sử
thi lan trả hiện thần


H o a P h o n g

Em cầm một nhnh bng
gi thổi rớt xuống sng
ơ ka đi chỗ khc
mấy con c lng tong


T h ư M ụ c

Chăm ch sẽ nhn được
một bi thơ dn ngang
những con chữ nằm dọc
cơ duyn của thợ hn


T h n h l ạ c

Thng lịch rơi o o
mnh nghe mnh lch kch
ngy đuổi ngy lao xao
biết chừng m hết dịch


K Ứ c

Ci sn chơi ngy cũ
bới tung gạch trong đầu
cnh buồm hoang xập xệ
cn phấp phới tnh nu


B u ồ n
[ theo Giang ]

Buồn lướt đi một khoang
l thuyền. hay đơn mộc
triều nghing chiu nh giang
vẫn trăm năm buồn ngất


B ụ i
[ v L ]

Người về như sao sa
mạch đất hồn lng lnh
qua sng một chuyến ph
sương nằm trong quyển lạnhh o n g x u n s ơ n
2020
 

 

 


art2all.net