h o à n g x u â n s ơ n

Thơ Quỳnh

 

 

 

 

THƠ QUỲNH . 9

 

thơ ở xưởng cắt thép
 

láng giềng
cô đầm nhà bên nh́n kẻ lạ
hỏi thăm người ở xứ mô tê?
thưa rằng đến tự ḷng đất đá
lạc biển trôi sông mấy hội tề


ông già trẻ
giật ḿnh: nghe tiếng chào thưa bác!
ồ ra ḿnh đă quá xuân tươi
mặc đôi ba chái phất phơ bạc
c̣n nghe ḷng dạ trẻ mười mươi


hạnh
ờ rồi cũng sống cho ra hạnh
ruột thẳng ngay boong quân tử liều
ví như chẳng được làm tiên thánh
sẩy chân c̣n gậy chống đời sau


chuyện nhỏ
nhằm nḥ chi ba cái lẻ tẻ
chú mày một ly ta một ly
lỳ một lam cùng ra tới bến
nghe sóng yên giang dậy thổ kỳ


tàng ngư
tưởng tượng như ḿnh đương câu cá
thanh sắt dài là cái cần câu
tiếng máy chạy: thác gầm sau núi
vết dầu loang con suối bạc đầu


thơ bồi bàn

núp trong hột lúa
ở chốn phạn môn
quơ dao huyết nhục
quậy chảo càn khôn
đảo hồn khất thực
nước dùng trong đục
dặm muối thêm đường
một xó hành hương
một phường thế tục


lau bàn. nhớ trần đ́nh tuấn
nhậu. sau khách về
bếp bồi hứng sảng
chủ mắng ḿnh nghe
mấy khi c̣n bạn


ở thế nghiêm. cùng phạm nhuận
đứng sắp hàng dọc
những vỏ chai không
đứng nghiêm. chào
vào hàng
phắc
bỏ hàng
lúc lắc
lông bông một ngày
đứng nghiêm đứng nghiêm
ḍm trời sảng khoái
ngó đất khật khùng
đứng im đứng im
nghe chiều bước
tới
nghe tượng ṃn vai


Hoàng Xuân Sơn

 

 

. . . đọc tiếp . . .


 


art2all.net