h o à n g x u â n s ơ n

Thơ Quỳnh

 

THƠ QUỲNH .

 

 

 

bài cộng hưởng

 

đă nghe rồi âm hưởng
thơ chàng truyện ngắn em
sáng trên trời mưa thấp
cuốn đi những bực thềm

sấm sét trong vườn khuya
chim gù nghe lạc lơng
c̣i xe rúc qua xóm
cỏ hoa động ḷng từ

dải đất buồn sân đứng
nh́n nhau thuở vịt gà
nghe rồi. nghe cộng hưởng
mộng mị người, giấc ta

 


ngợi ca nàng

 

nàng ở trên am miếu vô thường
áo lục xiêm hồng ngát ngát nương
nàng ở trên cây ḅng cây khế
nàng. bông thuỳ hạnh của ngh́n phương

nàng ở đâu ta chưa hề gặp
mà trăng sáng quá buổi sinh từ
đàn xanh biển thuư trầm châu ngọc
tuồng chữ bay rời trên ư hư


hoàng xuân sơn
trích Thơ Quỳnh bản thảo
đăng ở Văn Học số 86, tháng 6/1993

 

 


art2all.net