h o à n g x u â n s ơ n

Thơ Quỳnh

 

 

GIỚI THIỆU :

 

THƠ QUỲNH

 

 

 


.... Cũng giống như đời sống, tất cả sự kiện, sự vật đều có cái duyên của nó. Trong trùng trùng duyên khởi cuộc nhân sinh, những hạt mầm vay mượn có hạt chắc và lép. Hạt chắc có cơ duyên nẩy mầm sinh sôi góp mặt với đời. Hạt lép đành làm phận lẻ loi ngậm ngùi nơi cơi tối. Nhưng có hề ǵ phải không?...

 

TẢN MẠN

THƠ QUỲNH 1

THƠ QUỲNH 2

THƠ QUỲNH 3

THƠ QUỲNH 4

THƠ QUỲNH 5

THƠ QUỲNH 6

THƠ QUỲNH 7

THƠ QUỲNH 8

THƠ QUỲNH 9

THƠ QUỲNH 10

THƠ QUỲNH 11

THƠ QUỲNH 12

THƠ QUỲNH 13

THƠ QUỲNH 14

THƠ QUỲNH 15

THƠ QUỲNH 16

THƠ QUỲNH 17

THƠ QUỲNH 18

THƠ QUỲNH 19

THƠ QUỲNH 20

THƠ QUỲNH 21

THƠ QUỲNH 22

THƠ QUỲNH 23

THƠ QUỲNH 24

THƠ QUỲNH 25

THƠ QUỲNH 26

THƠ QUỲNH 27

BÀI CỘNG HƯỞNG / NGỢI CA NÀNG

THAY LỜI KẾT

 

THƠ QUỲNH 2017- GIỚI THIỆU ( T.VẤN )

THƠ QUỲNH 2017  E-BOOK ( T. VẤN - PDF)

 

THƠ QUỲNH 2018 - AMAZON

 

 

THƠ QUỲNH. TRONG CẢM NHẬN BẰNG HỮU

HOÀNG XUÂN SƠN- QUỲNH ƠI, HỒN NHIÊN MỘT ĐÓA…

(Nguyễn thị Khánh Minh)

CON CHIM SƠN NGỨA CỔ NÊN CỨ PHẢI HÓT SUỐT ĐỜI (T.Vấn)

QUỲNH THI  ( Vũ Hoàng Thư)

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN, NGỌN GIÓ MỚI  ( Trần Vấn Lệ)

ƯỚC MƠ LĂNG MẠN ( duyên)

THƠ QUỲNH VÀ HOÀNG XUÂN SƠN ( Trần thị Nguyệt Mai)

NHÀ THƠ HOÀNG XUÂN SƠN VỚI THƠ QUỲNH  ( Phan Tấn Hải)

HOÀNG XUÂN SƠN - THƠ QUỲNH - NHẠC QUỲNH ( Duy Hân)

 


art2all.net