h o à n g x u â n s ơ n

Thơ Quỳnh

 

THƠ QUỲNH .

TẢN MẠN VỀ THƠ QUỲNH BẢN THẢO

 

 

 

Bản thảo tập Thơ Quỳnh được hoàn tất vào mùa thu năm 1991, đến nay đă tṛm trèm hai mươi lăm năm; một quăng thời gian khá gọi là dài cho sự chuẩn bị và ra đời một tập thơ. Cũng giống như đời sống, tất cả sự kiện, sự vật đều có cái duyên của nó. Trong trùng trùng duyên khởi cuộc nhân sinh, những hạt mầm vay mượn có hạt chắc và lép. Hạt chắc có cơ duyên nẩy mầm sinh sôi góp mặt với đời. Hạt lép đành làm phận lẻ loi ngậm ngùi nơi cơi tối. Nhưng có hề ǵ phải không? Phạm Nhuận bạn tôi đă từng viết Có Hề Chi Vàng Một Chút Rong Rêu. Tái đi một chút hay vàng thêm một chút th́ đời ḿnh, t́nh ḿnh cũng đă chín tới; ở khúc Hóa Vàng rêu rong.

 

Nội dung Thơ Quỳnh, phần lớn thơ có thể gọi là cổ điển, vần điệu; cấu tứ và h́nh tượng nghiêm chỉnh, khuôn thước; trước khi người viết tạm vạch hàng rào trốn lỉnh vào một lối đi khác như một thử nghiệm cước tŕnh thơ ca. Không dám nói lớn lối, chỉ xin mượn mảnh đất bạn làm nơi kư gởi Thơ Quỳnh, lần lượt, trọn bản. Như một kỷ niệm. Như dấu tích của một thời đă qua. Xin cảm tạ bằng hữu văn nghệ đă rộng lượng cho mượn đất cắm dùi.
Cũng không quên tạ ơn họa sĩ Đinh Cường đă vẽ tranh b́a, họa sĩ Trương Vũ phác họa chân dung kẻ viết; và dược sĩ Mai Tâm cất công tŕnh bày b́a tập Thơ Quỳnh.

Đa tạ,


Hoàng Xuân Sơn

 


art2all.net