h o à n g x u â n s ơ n

Thơ Quỳnh

 

THƠ QUỲNH .

TRONG CẢM NHẬN BẰNG HỮU

 

 

 

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN - NGỌN GIÓ MỚI

Trần Vấn Lệ

          Năm 1989, tôi đến Mỹ, tôi đọc Hoàng Xuân Sơn, thơ đăng trên nhiều báo và tập Viễn Phố đă xuất bản. Tôi có cảm t́nh với Hoàng Xuân Sơn và theo đuổi thơ Hoàng Xuân Sơn nhiều năm sau đó. Hạnh phúc của tôi: được đọc thơ hay của một người rồi thấy thơ người ấy thay đổi một cách kỳ diệu. Từ ḍng thơ Lục Bát rất quê nhà, nhất là đậm đà chất Huế, Hoàng Xuân Sơn tung bút phẩy một làn gió mới vào thơ và biến thơ ḿnh thành những h́nh tượng kỳ ảo, thấy đó mà như chẳng thấy ǵ, nghe đó mà rồi chỉ nghe vi vu...

Năm nay, 2016, Hoàng Xuân Sơn để cho đời thi phẩm mới, Thơ Quỳnh. Nó không hẳn là Thơ mà nó là Hoa, nghĩa là nó vừa là Thơ vừa là Hoa, trước ngọn gió mới tôi nghe một mùi hương thanh khiết tỏa ngát dưới ánh trăng Rằm. Đọc thơ Hoàng Xuân Sơn, thấy thú vị. Hít thơ Hoàng Xuân Sơn, thấy ḿnh như chu du không bờ không bến...Hoàng Xuân Sơn xa chính ḿnh, kéo theo Huế xa cùng với người. Đời người ta có ai gần với ai măi! Cơi người ta có chỗ nào không vướng víu tâm hồn! Dứt khoát được là một hành động có ư thức. Ngọn gió mới, phải mới. Hoàng Xuân Sơn tự nạp năng lượng cho ḿnh để bay vào bầu khí quyển thơ tân kỳ và uyên áo... Ước chi ai cũng có tâm hồn mọc cánh!

Trần Vấn Lệ
Temple City, 8-2016

 


art2all.net