h o n g x u n s ơ n

 

 

thơ bng phng. tết ủn ỉn


thời vận

bọn trẻ cn dm đi bo
th mnh đằng vn cht chơi
miễn l đừng m mẩn gi
phượt hết yn ba một thồi


xướng m

m qu. khng c rủ mặt đường
giữa ma băng cực nu tai ương
ngn chn tm một lỗ để thở
cng tc ru ta đời tha phương

40 năm xỏ giy mang ủng
khng dm. chưa quen ci lạnh trn
hồn tp teo dưới tầng o xống
bận. hay đừng rồi cũng hở hang

chu mẹt ui mớ mnh chn đất
lội bn phăng ruộng xuống đồng qu
tnh c bao giờ như ngọn la
cứa ngang hng vo giữa hội tề

th ra xun da nghe chập chộ
tết nhứt mi nắng mới trn lan
tuổi nhỏ tuổi gi ới tuổi đợi
tuổi của m m chấm xuống hng


ga gẫm chng lun

by giờ. lm g cũng cụt ngủn
m đời lận lưng cứ di ra*
khng phải. tự nhin ngy xiu vẹo
tuổi con tuổi trẻ nẻ tuổi gi

ng bạn ti c một ổ tnh*
xi hoi m nỏ thấy thất kinh
ci nợ đời buồn nn cấu mi
một chữ nn cu vạn miếu đnh
 

--------
(*Ổ Tnh Lận Lưng Lun Hon)

 


điện chu

mặt vung cn một cht điện bầm
mnh th cố lết xong cu hm
chữ m khng sng m chạng vạng
đợi pho xun sang nổ ci ầm


trui

ngủ nướng cho try thm cht lười
một cht lừng phừng mộng loi choi
đo đn đn đo nh thả lỏng
đi xuống đi ln cũng đụng người
 


hong xun sơn
Kỷ Hợi 2019


 

 


art2all.net