h o n g x u n s ơ n

 

 

 

thời vũ


cỏ nhọn đau te chn
vườn gai nếm dung tục
đời rạch ngọt vnh khuyn
lưng trần co sướt mảng
kỷ niệm bờ v non
ni cong đồi tự lập

 

 


đu cũng


ở đu rồi cũng thế
nụ cười đanh mặt trưa
tr chiết mi đất bỏng
rm ran khung kỷ h
cỏn con về bến đậu
sng rồi cũng neo xa
i. hằng h biển ct
mời mọc khc dương t


hong xun sơn
thơ 95

 


art2all.net