h o n g x u n s ơ n

 

 

thừa tự*
 


tri nắng vo biệt xứ
gọng km lau đi hoang
c thể lc ny: chi phơ của những người bạn
sắp hng bn kia bn ny chờ rao thẩm mỹ
c thể l sợi my bạc xỉa xi nghim đường
[cơn thịnh nộ của trường thnh gia gio]
ti sống lại cng thời
qu cụ non khệnh-khạng-đường-bệ
vẻ ho nhong của ve o lụa tussore mu ng
ba-toong v ống vzố
ti nhớ ba ti hi đầu
mảng tc di truyền giấu trong kẽ rượu
đi thiệt lu hung rồi trở về
nắm tay sắp nhỏ ma vng quanh đn trăng
tay nắm tay chng ta ma đều . . .
bi hợp ca chưa dứt
lại khuất du biền biệt
trung thu ho rền đng tận
mối buồn của sự thoắt gy
mạ đu hiu như thạp gạo
đồng tiền hao hớt gi mnh vo những hn bi lăn lc
v anh
v chị
v em
trong chiếc vỏ bọc lộn lạo trấu tro
u dần cửa tử
chm lau lch hệ luỵ rong chơi trở về
trn thượng tuần m u chớp bạc
by giờ sương đ ủ qu thời
l la miếu đnh hương hỏa

hong xun sơn
24.8.2017

*tiểu thuyết, Khi Hưng

 

 


art2all.net