h o n g x u n s ơ n

 

 

 

thu chiếu lệ

tẩn mẩn như sương buồn
lời t dương kn miệng
một chốc. rồi my tun
người cn ho hng hắng

người đứng tẻ như cy
m ngực gầy. ủ bng
nghe tiếp gip hnh hi
cht hồ trường bất động

rc m ci lẩn lt
thức dậy. đời phiu xa
tầu va vo đơn thoại
về đu cũng nhớ nh

đi đu. chừ lẻ bạn
đường viền neo song đi
nhn. vẫn nhn. đm lẫn
khc quanh ni chạm đồi


hong xun sơn
20 oct. 2015

 

 


art2all.net