h o à n g   x u â n   s ơ n

 

 

thơ văn

 

3 thức / vài nét lấp lóa vùng biển  *  10 giờ

15, 16 nghỉ chơi  - tháng 5 câu lục bát ngồi ngó mông

 

-a-

 

a part of  *  a ṭng  *  adieu Phùng Nguyễn  *  ananas / épreuve  * 

áo nắng  *  ào  *  ảo ảo  *

au cas où   *   ẵm  *  âm kḥm  *  âm thức  *

 

-b-

 

ba câu . chấm . xuống hàng

ba mươi lăm năm mùa đuổi quỷ  *

ba mươi tháng mười nhớ lại  * bạch hóa đồng xuân  *

bài ca tuyết số 30  *  bài cấm vận kẻ mê ... đường  * 

bài chưa thuộc  *  bài đắm say  *

 bài kệ núi sông  * bài nhớ giang tháng mười  *

bài phục sức  *  bạn bè. tranh tối. và sáng  *  bát y bát đoạn  * 

bay  *  bay mất nàng  *  bày một nét / găy đoạn

 băng phiến chưa ṃn  *  bằng khoán

bắt đầu  *  bắt đầu tháng năm. chấm  *  bặt và thiệp  * 

bất thần  *  bề ǵ nguyên xuân, chương c̣n ghi chép lại  *

bên dưới  *  bệt . chưa nḥe  *  biếc  *

biển khóc / và anh. biết khóc  *  biển . và tóc thề  *

biết mặt mùa đông / mầu sắc  *  biết ơn  *

binh giáp / khóa  * 

blues  *  blue moon  *

bọ lập  *  bóng quạ  *  bóng sông  *  bóng . và cội  *

bồ thủy  *  bốc sư  *  bối thủy 

 bồi tiếp một khoảng cách  *  bỗng  *  bơi  * 

bợm . giữa tầng không  *  bợm / rượu khóc  *

buổi sáng  *  buổi sáng bài thơ  * buổi sáng . giời . và bạn

buổi sáng sài g̣n cũ  *  buồn lân lư  *  buồn lô dung  *   buông  *

 

-c-

 

cách thế  *  cảm thức về mưa nắng  *  cắt dán  *

cắt dán thủy tiên  *  cần thiết  *  câu cú câu kéo  *  cầu nhập  *

cây nhân sinh 2 / giấc mơ hồi sinh  *

chải làm ǵ . rối tóc  *

chào lô sơn  *  chẳng ai cho  * chậm . và lụt  *

chia tay / vân ảo  *

chiếc cằm vuông. banh. giữa biên niên  * 

Chiến ca / oa. và đội  *  chiến tranh và ḥa b́nh, học lại   *

Chiết bụi hồng  *  chiêu quang  Chiều  *

chiều . mưa xanh  * chiều rồi  *  chiều tháng tư  * 

chim. và lá  *  chim và người  *

cho biết nồng nàn  * choáng ngợp bong bóng . đọc . cùng ntkm  *

cḥm thơ vi tiếu  *

chôn vào  *  chốn riêng  *

chờ . không ngóng  *  chờ tôi với . bạn kẹo  * 

chợt lóe  *  chùm lục bát 9 tháng 5. 2016  *

 chuông nghe / một lúc nào  *  chuyên ḷng  *

chừ mạ gánh  *  chữ s / xe  *  chữ và chữ  *

chương huyền  *  chương toại  *

chuột . và những máy động khác  *

clinique . 10 năm lotus  *

có khi nắng khuya chưa lên  *  cơi chia  *

collage: những đóa nghịch mùa  *

  collage một đoạn, ư nhi  *  collage khuất đẩu. người tử tù *

 con sâu  *  con tinh yêu thương vô t́nh chợt gọi  *  cổ điển   * 

công án, chiều rừng  *

cỡ như :  cắt / hiển thị  *  Cơn đau  *  cũ. như là  *

cung tưởng về  *

cùng em bốn mùa  *  cùng một tựa đề  *  cũng cần có nhau  * 

cuộc lữ vời vời  *  cuộc t́nh  *  cuội . và dây leo  *

cứ mỗi tháng 4 mùa phục hoạt  *  cửa / tuy xa mà gần  *

 cửa mở  *   cửa náo / xứ đèo  *

cửa sầm / mây / đợi chờ  *  cửa sập / kiếm pháp  *  cười cười  *

 

 -d-

 

dám xúi ( dúi xám)  *  dăm bài lục bát ngày cũ  * 

dăm bài lục bát . chăm  *  dần phai  *  dấu biển  *

dấu đêm . và chiều rơi của hoa  *  dẫy mùa  *  dị ứng cùng mùa  *

dĩ văng  *  diễn ca  dọn vườn  *  dốc  *  dớ mạ  *

dung  *   dự cảm / sông và sao  *  dừng chân  *

dương kiền, tháng năm những cơn mưa cuồng xứ Huế  *

 

-đ-

 

đá cũng yên nằm  *

đá ngời  *  đá rêu  *  đàn thư  *  đằng khúc, tửu  *

 đánh đàng xa / nghe thúy  *

 đất  *  đâu xa như thơ  *  đầu cuối thu  *  đầu đời 

đầu năm  *

đẻ muộn / lâm tỳ  *  đêm / b́nh minh / kẻ đồng lơa  *

đêm thu  *  đến với tôi  * 

đi / không c̣n ( tưởng nhớ Tô Thùy Yên )  * 

đi qua  *  đi / quay  *  đi t́m  *  đi t́m / con dấu  *  điêu đứng  * 

đọc đi qua khu rừng lau của đinh cường, nhớ thêm  *

đọc lại thanh tâm tuyền qua EE  *   

đọc lại thơ cũ . nhớ thời nguyên sinh  *

đọc một bài thơ nhỏ của Trần Vấn Lệ  *  đ̣n thoát hiểm  *

đỗ mầu hoa thi  *  độc sáng  *  đông thử  *

đồng lõa của lặng im  *  đồng xạ . tếch  *   động từ chia ra

  đủ luyến chiều phai  *  đuối mộng  * 

đường dây của nắng  *  đường sông xưa  *

đùa với S. lúc sanh tiền  *

 đưa người  *

 

-e-

 

em về  *  etoile des neiges  *

 

-f-

 

father and son

 

-g-

 

G. từng khúc ruột  *  gái thu  *

gần như  *  ghi vội lên giấy  * 

ghi chép vụn vặt đầu mắt cuối mày  *

giả định về thơ bửa củi  *

giả tưởng về một mùa vong  /  bụi phố  *

 giang lăng  *  giao thủy  * 

giải pháp loại trừ đơn côi  *  giấc mơ / hoán tịnh / giấc mơ cùng  *

giấc mơ của tôi  *   ǵn một mùi hương  * 

gió mù / phổ hiền  *  gió .và lịch  * 

giọng à ... ơi  *  giọt dàn . tranh . và mỹ lệ  *

giọt mưa trong nỗi nhớ mù  *  gọi là  * golden knights  *

gối lệch  *

 

-h-

 

  hạ, cuối lửa  *  hành tŕnh  *

hát giữa vườn  *  hát. hỏng  *  hát, lần thứ,  *  hát thức  * 

hát về  *  hát ví   *  hạt đen  *  hạt trăng rơi / ngùi ngùi rơm lửa  *

hai mươi năm trước. Bài vô xứ  *  hậu tháng tư  *

hiểu được trần kiêm đoàn  *

h́nh dung từ, sau mặc niệm  *  ho&su  *  hoa dung  * 

hoa bỉ ngạn / ru tiễn  *  hoa chuông  *

hơn 50 năm gặp lại lê viết vơ  *

 hợp âm 3 / như  *

hồ muối . sông . và đường nghẹn biển  *

hồ như . một [chủng loại khác]  *

hồ như  *  hôm nay tôi đi học  *  hù cái, thơ  *

huế. hếtcả  *  huế mần chi  *  hương  *

 

-i-

 

in front of

 

-k-

 

kệ  *  kệ . là nguồn kinh đơn giản  *  kết nối  *  khách  *

khánh ngân  *  khảy chữ  *  khẩu trang  *

khi ṿ 9 khúc  *  khí hậu . bốn  * 

khi tóc c̣n xanh  *  khiêm nhu / lửa xanh  *  khoảng cách  *

 *  khóa ảm  *  khoảng cách/ vô sự/ lập xuânkhoảnh khắc  *

khóc chị / thư xuân gởi chị  *  khói hương xoay tṛn bông vụ  *

không c̣n hoa  *  không điểm / và mưa, sóng  * 

không ít th́ nhiều  *  khởi hành  *  

khu mật xứ  *  khúc đời ngân  khuôn mặt  * 

khúc buồn muối mặn / quốc túy  *  khúc [lư] đợi  *

khúc trợ hứng kẻ ôm đàn  *  kiều vọng  *  kinh không cầu  *

 kỷ niệm với nghiêu đề  *

 

-l-

 

l'art de vivre / bài dưỡng  *  làm chi ai bày  *

lạm thu  *  lan sầm  *  lăng tử hồi đầu  *  lạnh  *  lạnh khái  *

lăn theo nỗi đời  *  lăng nghiêm  *  lễ lạc . t́nh yêu  *

 lên dây  *  lâu. không nghe  *  lên non  * 

lều thu  *  liều bay  *  linh diệu / cụ bị  *

lĩnh xướng  *   loạn  * 

long lanh quỳnh  * long lanh quỳnh _ nhạc  *

lộ khê  *  lơi lả  *

lời chú sinh  *  lời nằn ń của cây . và gió  *

lũ hen  *  lụa thất thần  *  lúc nào tỉnh lúc nào say  *

lục bát ba ngày  *  lục bát giữa sáng và tối  *

lục bát liên đới  lục bát ngàn ngày - 2nov13  * 

lục bát ngàn ngày - 5nov13  *  lục bát ngàn ngày - 10nov13  *

 lục bát ngày chị em  *  lục bát ở Denver  *  lục bát sớm  *

lục bát tháng 3.2014  *  lục bát tháng ba năm nào  * 

lục bát . xuôi ḍng và hoạn nạn  *  lũng cú  *  lũy thừa  * 

lừ mắt / b́nh sự  *  lượng đời  *  lướt qua đi nước  *

 

-m-

 

ma nhập  *  mạ khi mô  *  mạc  *  mạch  *

  mang đi cùng  *  manh khởi  *  mănh sư  *

màu sắc nỗi buồn  *

màu son nhạt / xuân ỉm / tựa . và xuyên suốt  *

mật độ hoa  /  thơ người . đương và đang  *  Mặt thật  *

  mật thiết  mầu của tư  *  mầu hoan  *  mầu xuân  *

mây băo  *  mây . tháng giêng  *  mi nâu  *

miền thao thức của biển  *  miền tuột  * 

minh thi  *  ḿnh lại đăng khoa  *  mix  *

một bài hai ư vay mượn  *

một bài thơ cũ ư điệu buồn  *  một chốc lại bước  *

một điều ước b́nh thường  *  một khúc thu  *  một mảnh phim  *

một ngày  *  một ngày của Phan  *  một vài khuôn  * 

mơ mòng  *  mới xin / nghe trên đồi  * 

mùa màng đâm một vết  *  mùa trang điểm  *  mùi  *  mưa  *

 mưa bù nh́n  *  mưa hoa  mưamưa nắngnắng  *

mượn gậy thiền phan như múa thêm một chặp  *

mường tượng về chân dung . và tác phẩm / Rừng tre  *

 

-n-

 

nách / nằm / rượu  *

nam vô. nh́n lại  *  naufrage  *  năm nào  *

năm nhuần / bảy bổng  *

neo và đèo  /  điệp ngữ  * neutre  * 

ngáp vặt  *  ngày xưa hoàng thị  *

ngày của tía  *  ngày mười ba nhỏ giọt  *  ngày 17 tháng 10 

ngày chín tháng hai . mười lăm  *  ngày tám tháng ba. đă qua  *

ngày xưa /  thu xưa  *

nghe mưa  *  nghe tin luân hoán từ sâu hóa bướm  *

nghe . từng chặp  *  nghe / viết / không  *  nghê xuân  * 

nghệ thuật 

ngọ về  *  ngoại h́nh. một dấu chấm  *  ngọc vẫn hồng  *

ngón tay đời  *

ngủ mướn, đầu xuân  *  ngụy biện  nguyệt cầm  *

ngưng bích  *  ngừng trôi  /  chăm ly  *  người ngồi  * 

nháynháy  *  nhân đôi  *  nhật kư  * 

nheo mắt biển  *  nhiệm kỳ thơ  *  nhịp đồng văn  *

nho . cùng bao la  *  nhớ  *  nhớ cũ  * 

nhớ Giang  *  nhớ . rất xưa  *  như mọi ngày  *  như thể  *

những mảnh ván trôi đi b́nh nhật  * 

những người bạn khoan thai của tôi  *

những nốt nhạc buồn trên sân bắn / miếng / lục bát đờn huỳnh  *

những vệt xám dương tháng mười một  *

niềm an ủi  *  nón thơ  *  nô-en  *  nô-en 18  *

nỗi xám buồn / ôi những v́ sao  *

nồng nàn thêm  *  nụ hôn thời hậu chiến  *

núi sư  *  núi đi xuống  *  nuối  *  nuit blanche  *

 nướng . cùng trây  *

 

-o-

 

of men&men

ở Los Cabos  *  ở một thời binh biến  *  ơn lăo  *  ơn xuân  *

ổ tầm tầm  *

 

-p-

 

pha màu

pháp tướng  *  phấn nhụy  * phận. tài / rầu  *  phất  * 

phất phơ cḥm xóm  *  Phật và Mẹ / Chặng đời

phía sau một cánh cửa  *  phiên bản lùn . hè 18  *

 phong ba  *  phong cầm số 2  *  phố dê  *  phôi pha. cầm  *

phục binh / thanh tẩy / ba la / tường lá  *

phủi tay rồi nợ sông Hương  * phút cuối. và những đoạn khác *

 

-q-

 

quan ải  *  quán văn  * quăng ba rời rụng  * 

quạt [máy] / nhà [thủy]  *

quốc túy / khúc buồn muối mặn  *  quỳnh huyên  *

 

-r-

 

ra đường giữa đêm đông  *  rà soát  *  răng. và lưỡi  *

rất tím  *  reading  *  return / trong ḷng tay  *

 rối ngày  *  rơm và lửa  * 

ru ta / bởn. số 3  *  rù rù dây kéo  *  rừng . dáng ngồi  * 

rượu cùng hà / tuy-dô  *  rượu khóc   *  rượu và trăng / cược xuân  *

 

-s-

 

sài-g̣n lâu  *

sao / ẩn  *  sao chép giữa mùa hè  *  sau lễ  * 

sau mùa lụt chữ  *  sau mưa / pháo thơ / nhữ thấm / nơi ảo trận ...

sáu chữ . tháng bảy  * 

sáu chữ ở San Diego  *  sáu tám cặp đôi . một  *

sáu tám . buổi chiều . cao vị khanh . và hồ đ́nh nghiêm  *

sáu tám, cuối mười hai  *  sáu tám. những nốt chao đảo  *

 sáu tám . và thơ du di  *  sắp mùa thu  *

 sẽ không c̣n  *  sẽ không là  *  sinh đẻ tôi  *

sinh nhật  *  sinh nhật sắp tới 

song ẩm cùng vũ quân  *  sớm thu  * 

sự cô đơn của mùa hè  *

suối . vàng và máu  *  suốt  *  suy nghĩ . sau hoang biệt

sương hồng và tuyệt địa  *  sương  *

  sương mềm  *

 

-t-

 

tà áo văn khoa  *  tạ khúc  * tại v́ ... chữ được mất . c̣n

 tàn cuộc / núi bắc  *  tay đôi cùng mưa  *  tặng huyền ân  * 

tặng mai khắc ứng / kiều đi muôn dặm  * 

tặng thơ xanh nhạc vàng  *   tâm sự facebook  *

tập nói  *  tế độ  *  tết năm nay  * 

thạch miên / có biết  *  thái độ  *  thái độ 2  *  thái độ 4  *

thấm đẫm  *  than [thở] vụn  * 

thành phố Sài G̣n, đóa quỳ vàng trong trí nhớ  *

tháng giêng, 2 & 3 . những bài thơ cánh cụt  *

 tháng giêng lạnh nhứt  *  tháng tư . nhớ hay quên  *

tháng sáu bồng bềnh  *  tháng sung  *

tháng tư, h́nh sự . cuối  *  tháng tư ruồi muỗi  *

tháng tư, thơ chòm xóm  *

tháng và năm thanh xuân  *  thanks[ giving]  * 

thao chiêm  *  thao thức cùng mùa  *

thế giới tàn phai  *  thế hệ  *  thế kỷ  *

thoát  *

thói đời / sang sảng mùi hương / sinh hoạt  *

thói quen . vài đoạn chẳng ăn nhập ǵ nhau  *

 thổi một hơi  *  thơ bữa rằm / ngày ba tháng 7  *

thông thống . gió  *

thơ bông phèng . tết ủn ỉn  *

thơ c̣ mổ cuối năm mùi sang năm thân *

thơ dép  *   thơ. gọi tên  *  thơ . h́nh tượng khác *

thơ ở crystal city  *  thơ ở santa lucia  *

thơ quỳnh . sau chiết mi  * thơ rách áo  *

thơ trích. cho lễ hội t́nh yêu  *  thời tiết  *  thời tiết độ 3  *

 thời vũ / đâu cũng  *  thơm tóc  * 

thu chiếu lệ  *  thu năm nào  *  thu nh[ớ] [ỡ] [ờ]

thu thi / bối thủy  * thu. và khúc nhỡ đường  *

 thu vàng phố cũ / thăm thẳm. hồng  *

thua làm giặc  *  thuận ḥa / tưởng  *  thúy / loáng bích  *

 thùy vọng / tiếp thanh  *  thủy bút  *

thuyền và trăng  *  thư viện  *

thứ năm ngày 5 tháng 5  *

thư xanh - sinh nhật  *  thứ tự đêm mất ngủ  *

 thử kư vài bài thơ ở bộ người  * thừa tự  *

thương  *

tiền xuân / non sông người  *

tiễn biệt anh Đinh Cường  *  tiễn mẹ tàn tro  *

t́m thấy núi  *  t́nh nhân kiếm  *

 tịnh sắc  *  tóc khẽ  *  tóc / tọa độ người

tôiyêutôiyêutôi  *  trán lỏng giang hồ chưa hết yêu  * 

 trang. chiều vẽ mặt qua phố  * 

trang thơ tôi  *  trào phúng số 6  *

trắc ẩn  *  trăng uyển / khúc riêng . núi  *

 trăng . và sương  *  trầm hương và những t́nh bạn . khuất lấp

trần ky / phép tính / nho ngậm  *

tre bụi  *  trên đường xuống los.  * 

triều nghi  *  triều nghiêng cơn ngủ  *

 trộn lẫn huyền hồ  *  trớ trờ  * 

tơ chỉ rối  *  tuần tự . nhắn  *

tuổi hồn nhiên / phố đen  * tùy khúc . về một nơi chốn  *

tùy thân  *  tuyết / snow  *

tư án / công nữ  *  tư huyền  / phiến trần  *  tự nguyện  *

  *  từ nha đam, trổ về  *  tứ tuyệt trùng thẳm  *  tửu xuân ca  *

tựa đề . ghi sau khi viết xuống  *  tựa nhỏ  *

tựa lưng tuổi vàng chiều  * 

tựa . và xuyên suốt  *  tưởng niệm một cành ngâu  *

 

 

-v-

 

[vài] ba câu  *  vài bài về chân, giả tướng  *

 vài khúc sáu tám mùa thu  *

vạn nẻo mây tần  * vàng hóa  *  vẫn có / sóng mưa  *

vẫn c̣n trong tháng tư - khúc thơ. rối

vẫn trang sách . đầu năm  *  về một cơn ngủ sót / biết đủ  *

về một xứ huyền  ;  về những bức ảnh từ Scibilia  *

về / nơi đâu xa / ngọc chân  *

về thôi bóng núi  *  viện lẽ / nền  *

viết rời ở San Jose  *  viết trên đá  *

vĩnh biệt hồ trường an  *

vọng . về đời  *  vô cảm đề  *  vô đề  *  vô nhă  *

vô quỵ / phân  *  vội chi  *  vợ đi vắng / thực đơn  *    *  vỹ dạ

 

-x-

 

X một / nụ. phía tàn  *  xả  *  xa cạ  *  xanh / hạt lệ thơ  *

xanh nghe  *  xâm thực  * 

xe cuộc  *  xoang  *  X/T  *

xuân ỉm  *  xuân tình  *  xứ hanh  *

 

 

-y-

 

yamaha  *  yên hà hồi  *

 

 

~~~oOo~~~

 

Sử Mặc

 

đọc huệ xanh . hđn

 

~~~oOo~~~

 

Nhạc ngoại quốc, lời Việt

 

500 miles ( Peter, Paul and Mary) / Ngh́n dặm xa 

Adieu Jolie Candy / Giă từ bé xinh dịu ngọt

Bernadine / Bạch cô nương

Capri c'est fini ( Hervé Vilard ) / Mai sau thôi đă hết 

Diana ( Joe Sherman and Paul Anka ) / Công Nương

L'Histoire d'un amour / T́nh sử 

La chanson de Lara / Nhạt nḥa khúc mơ 

Love letters in the sand / Thơ t́nh trên cát

Myway / Đường ta măi đi

When the girl in your arms / Đường thơm cỏ biếc 

I'll follow the sun / Theo dấu mặt trời

Mùa xuân chim hót - Yellow Bird / Chim Vàng

 

 

 

Sách:

 

Cũng cần có nhau

lục bát hxs

Thơ Quỳnh

Thơ Quỳnh E-book

 

 

Thơ phổ nhạc:

 

huế buồn chi

huế, từ phong vũ

long lanh quỳnh

Năm nào

quỳnh hương một đóa vùi lau lách

trời mưa

 

 

 

Tiếng hát Hoàng Xuân Sơn:

 

Có những niềm riêng

dốc mơ

hoài vọng

huế, từ phong vũ

kiếp dă tràng

một ngày vui mùa đông

Myway / Đường ta măi đi

nhờ em giữ lấy t́nh ta

quê nhà xa xăm

quỳnh hương

rồi mai tôi đưa em

trời mưa

v́ đó là em

yêu em anh đă yêu mùa thu

 

 

CD Hoàng Xuân Sơn - Nhật Yến

 

Từ giọng hát em ( HXS )

Như mây như mưa  ( HXS & NY )

Nguyệt ca  ( HXS & NY )

 

 

 

hxs qua :

 

Ạch đụi tra lăo ( Hồ Đ́nh Nghiêm )

nghe hxs hát ( bắc phong)

nơi tôi sinh sống th́ hát nhạc trịnh cũng nên dè dặt ( bùi văn phú)

Hơi thở rướn của lục bát  (Cao Vị Khanh)

hoàng xuân sơn và châu hải châu

đọc huế buồn chi của hxs  (nguyễn ước)

tṛ chuyện với hxs  (gió o

nhà thơ hxs (vnnp

hoàng xuân sơn  (vĩnh hảo)

Văn bút nửa đời : Huế từ phong vũ ( Hoàng Hương Thủy)

 

art2all.net