h o n g x u n s ơ n

 

 

 

T R O P H N G S Ố 6


tự ti

ti đ một c
tự ng
sng soi
ti nhử nhử nhn nhn
tự nhảy loi choi
ti rống ca một bổn tự vỗ tay
lẹt đẹt
ti chớp một b hnh tự sướng ng khoaingoẹo

tới ngoẹo gin xay* phải ngoẹo đầu
thổ địa chặn lại hỏi đi đu?
thưa ti ngay thẳng giờ muốn ngoẹo
hiện đại mnh một cuộc bể du

* một địa danh ở Huếnghing

đứng bng. răng mnh nghe chạng vạng
nồi niu đinh tn lủng mất rồi
thng mủng rề r p thn cụ
cht bẻo snh cường nỏ tới luikhm

bc mẹ sinh ra tướng bạch hổ
lom khom ci nhặt một đồng tiền
thằng cu t sao my dm
giựt sộp cơ đồ của tổ tinchơi thảy bng

ti nm quả bng vo tường
bng dội mặt
ti đặt quả bng ln bụng
bng nhảy c tưng
ti để quả bng ln đầu
bng g c tang
ti kẹp quả bng giữa đi
bỗng nghe hn(g) ha
mũi di đm ti ch mạngbọn hề

bộ tịch hắn nom mắc cười
c lẽ chưa bao giờ ăn c pho
nn chưa hề biết c rỡn
hy ngước mặt ln my nhn rồng
trững pho [huyền thoại lộn]
rồi rớt xuống nhập bầy v tch sự

hết thảy bọn ta đều v tch sự
thua ch thong thậm thụt bi tư
chng ta co vi dốc lc
ăn khng ngồi rồi vc like chạy rong
ga gẫm
một phy ha phy ba phy c bao giờ được toại lng
hết thảy bọn ta
những tn hề thời đại khot mặt nạ da người
gnh xiếc đ dời ln khng trung
chỉ cn hắn ngồi dnh đt trn đất
thủ kn như bưng
như loi rắn lục lẫn trong cy l


hong xun sơn
9 thng 8 năm 19

 

 


art2all.net