h o à n g x u â n s ơ n

 

 

tựa nhỏ


cắn nhằm phải lưỡi
môi miệng vẫn cười
chờ nghe em hát
hiện t́nh đôi mươi

chừ ḿnh già chát
tiền sử lăng nhăng
cuội. như ḥn đá
vô t́nh vẫn lăn

qua miền đại ngăi
chú niệm lên bờ
ngàn dương xanh mạc
búi trần khai sơ

máu hồng loang ngực
ôm lấy ngọt ngào
một triền âm vực
lạnh tràn hanh hao

vấy nheo hạt bụi
nom đẹp như hằng
tháng năm tuần tự
tuổi chiều khôn ngăn

th́ em cứ trẻ
cho hương nuột nà
dẫu đời bay biến
cũng c̣n xương da

hoàng xuân sơn
tháng 8/18

 


art2all.net