h o n g x u n s ơ n

 

 

tửu xun ca

rượu hồng
đ rt thi ni *
chờ khi quang ging
rạng trời minh thi
cu thơ. đẹp
ở giữa th
xun phơi phới
tặng hồng nghi cho lời
tiếng ku thầm của
ơi
tnh yu lạc phẩm
gọi
mời
n nhu
xin người
đừng ngại sương thu
đưa nhau về chốn trầm ph
bến vui
một mai
nắng rt lun hồi
rượu hồng lại nhắp
từ ngi ngổi
tnh


hong xun sơn
mồng một tết mậu tuất
*Rượu Hồng Đ Rt Lun Hon

 

 


art2all.net