h o n g x u n s ơ n

 

 

viết trn đ

tặng. v nhớ yng V Đnh


chiều đi sẫm mặt đ buồn
gởi yn cht nắng bn vườn my tri
ci khuya Thạch Lũng xa rồi*
ngựa xe trăm chuyến ngược xui tnh nh
mai về ni ở cng ta
cht lng vin ngoại rt qua trường đnh


hong xun sơn
1988


*Thạch Lũng (Stone Vale), chữ của V Đnh; nơi cư ngụ cũ của họa sĩ trước khi xui nam

 

 

 

 


art2all.net