h o à n g x u â n s ơ n

 

 

V ĩ n h B i ệ t
         H Ồ T R Ư Ờ N G A N

 

{ nhớ một thời Việt Chiến Toại/Tuyên/Hùng, Virginia U.S.A }

 


 


 

Đ ọ c H ồ T r ư ờ n g A n,
                        [Thiên đường t́m lại]
 


 

Ngủ. ch́m khuôn mặt. trẻ thơ
cơn mộng thắm đâu giữa mùa xanh non
đánh thức mắt môi
chín ṛn
trái. xui cắn ngập bờ son điệp trùng
diễmdiễm
ngày êm tơ nhung
hồng tươi bông nhũ
ngập ngừng. cánh. nâng
vườn ngọ
hoa cỏ phật phần
rướn sâu chồi biếc
tràn ân sủng
đời
mộng nằm
khuôn rập đưa thoi
nhịp nghiêng hư hảo
ngọa đồi trăng
mê.

8/02
[ Lục Bát Hoàng Xuân Sơn
Thư Ấn Quán 2004 ]h ồ t r ư ờ n g t r ă n g v ẫ n x a n h
                                                      [gởi An]

và kư ức mở ra
ḷng bát ngát cơi trăng xanh
ḍng sông đêm vườn hương d́u dặt
như thinh. như ru
những hạt sương lá ướt mặt thềm
ngây say triệu chấm sao trên trời hát kinh ngọc nữ
bản đàn chùng xuống thẳm sâu
người và đêm trôi về một xứ
 


cát đá
bàn tay thổi nhiệm mầu
những móng sắc linh thần cào sướt
nức nở hoan cầm giọt châu
sống lại hết một mùa thương tưởng
gió choàng vai lên dịu hiền
ồ tiếng hát xanh như nguyệt
nguồn yêu thương đă trở về
trở
                       về


bức tranh đầy tuổi
nhớ
cuộc di hành tháng ngày mông lung
hiện ra khung đời rực rỡ
đêm bội hương
trầm mặc vô cùng


Hoàng Xuân Sơn
[THƠ QUỲNH,
T.Vấn&Bạn Hữu 2017
Văn Học Mới 2018 ]
 

 


art2all.net