h o à n g x u â n s ơ n

 

 

VÔ ĐỀ
Kiệm lời với hư không
đêm
bóng trăng thủ thỉ

hxs
26. sept. 2020

 

~~oOo~~

 

 

C Ứ


Cứ viết về cái chết đi
sợ ǵ
đời người ai chả qua một lần

Cứ viết về t́nh yêu đi
đừng ngán
yêu yêu yêu yêu yêu yêu

Cứ viết về nỗi đớn đau
lưỡi cưa đă chia ĺa
đôi chân của núi

hxs
24.sept.2020
 


art2all.net