Hoành Phong

 

 

BÊN THỀM BIỂN CHẾT

 

Thơ Hoành Phong

Nhạc Mộc Thiêng

Ḥa âm Thái Thịnh

Tiếng hát Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net